Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Gör en felanmälan

Felanmälan gata, park och va

Akuta ärende

Kontakta Södertörns brandförsvarsförbund på telefon 08- 721 23 13 vid akuta ärenden så som:

  • saknade/trasiga brunnslock
  • träd eller liknande som ligger på vägen
  • vattenläcka på det kommunala ledningsnätet
  • akut halka
  • ärenden som riskerar person eller egendomsskador om det inte avhjälps omedelbart.

Mindre akuta ärenden

Övriga mindre akuta ärenden kan du registrera i webbformulären nedan.

OBS! Om du godkänner, säkerhetsmeddelandet som kommer upp i nederkanten så visas formuläret.

Övriga mindre akuta ärenden, vänligen lämna dina uppgifter i formuläret nedan!

Gör din felanmälan


Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn