Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Utbildningschef
Susanne Englund

Telefon 08 - 555 010 30

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

 

 

Avgifter och regler

I Nykvarns kommun använder vi maxtaxa i förskola och fritidshem/fritidsklubben. Detta innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats.

Avgifterna beräknas i procent på ditt hushålls gemensamma bruttoinkomster, det vill säga inkomster före skatt. Om ditt hushålls tjänar 46 080 kronor eller mer per månad gäller den högsta avgiften. Mer om detta, t ex om vilken inkomst som räknas, finns att läsa under Inkomstuppgift.

Du betalar avgiften under 12 månader per år och varje faktura är för innevarande månad.

OBS! Barn som har en förskoleplacering får automatiskt en fritidshemsplacering när barnet börjar förskoleklass om platsen inte sagts upp i e-tjänsten, Hypernet, senast 2 månader innan skolstart.

Avgifter förskola för barn 1-5 år

Barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 382 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift uttages

Med barn 1 menas det yngsta barnet

Avgifter fritidshem för elever till år 3

Barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kronor/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift uttages

Med barn 1 menas det yngsta barnet

Avgifter fritidshem för elever i år 4 till 6 (Klubben)

Barn 1: 1,5 % av inkomsten - dock högst 691 kronor/månad
Barn 2: 0,5 % av inkomsten - dock högst 230 kronor/månad
Barn 3: 0,5 % av inkomsten - dock högst 230 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift uttages

Med barn 1 menas det yngsta barnet

Avgiftsfri förskola för 3-5 åringar

Kommunen erbjuder avgiftsfri, allmän förskola med 525 timmar per år (15 timmar/vecka). De 525 timmarna följer grundskolans läsår. Avgift tas ut för placering över 525 timmar. Läs mer under Allmän förskola.

Avgift för barn med särskilda behov

För förskolebarn som är i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap §7, får avgift tas ut endast för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Detta innebär att för barn som har placering 15 timmar i veckan tas ingen avgift ut.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.