Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Inger Fransson, utbildningschef

Telefon 08 - 555 010 30

 

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Mobbning, trygghet, säkerhet

Skolor och förskolor i Nykvarn arbetar efter en gemensam handlingsplan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Handlingsplanen utgör övergripande ramar och riktlinjer som alla verksamheter inom utbildningsområdet i kommunen ska förhålla sig till.

Den grundläggande premissen är nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Målet är att alla ska trivas och känna sig trygga i Nykvarns förskolor och skolor.

Enheternas egna planer hittar du på respektive skolas/förskolas hemsida.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn