Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Detaljplan för Färgkritan 6 m.fl. (förskola)

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för kommunens förskoleverksamhet att utvecklas. Detta genom att mer kvartersmark för skol- och förskole ändamål skapas. I första hand för förskolan men för att skapa flexibilitet i detaljplanen tillåts även skola. På så sätt skapas förutsättning för att kunna anpassa planområdets användning för framtida behov inom skolan och förskolan.

Syftet är även att binda ihop det äldre Nykvarn i Gammeltorpsområdet med det nyare Brokvarn och framtida Ladvreta genom att en förskola placeras mellan dessa områden. Dessutom säkerställs ett sammanhängande grönområde i tätortens södra delar.

Planområdet ligger i tätortens södra del, vid Fredriksbergsvägens östra ände. Planområdet består av en lågvattenreservoar och tätortsnära skog. Lågvattenreservoaren kommer inte att behövas längre när kommunens nya vattentorn står färdigt.

Planområdet är ca 13 000 kvm stort. Närområdet består av villabebyggelse från olika tidsåldrar och tätortsnära skog. Den norra delen av planområdet är mycket kuperad.

Enligt Översiktsplan 2014 ska kommunens bebyggelseutveckling till största delen ske i och kring Nykvarns tätort. Dessutom ska förskolor etableras i nya bostadsområdens närhet.

Planskede

Detaljplanens samrådshandlingar fanns tillgängliga i kundcenter i kommunhuset och här på kommunens hemsida under våren 2017.

Nästa skede blir granskning, då finns möjlighet att att lämna eventuella synpunkter. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Samrådshandlingar

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
67.2 kB
Underrättelse Färgkritan 6 m.fl. Samråd.pdf
592 kB
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-04 § 77.pdf
64.4 kB
Tjänsteskrivelse Samråd.pdf
372.3 kB
Plankarta Färgkritan 6 Samråd.pdf
729.2 kB
Plan- och genomförandebeskrivning Färgkritan 6 Samråd.pdf
92.9 kB
Sändlista Samråd.pdf
59.3 kB
Berörda fastigheter enl fastighetsförteckning.pdf
81.3 kB
Trafikalstringsverktyg.PDF
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.