Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Studie Sundsvikstråket

Nykvarns kommun har tagit fram en studie för hur Sundsvikstråket kan utvecklas. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 § 9 att anta den framtagna stråkstudien.

Översiktsplan 2014 pekar ut att den tillkommande bebyggelsen på landsbygden ska koncentreras i stråk mot Mälaren som förses med kommunalt vatten och avlopp och gång- och cykelvägar.

I översiktsplanen står också att kommunen ska ta fram studier över dessa stråk som sen ska ligga till grund för eventuella detaljplaner i områdena. Ett av dessa stråk går mellan Nykvarns tätort och Sundsvik/Stensättra via t.ex. Berga Ö.

Studien innehåller en beskrivning av området där exempelvis kulturmiljöer, nuvarande bebyggelse, befolkning, fornlämningar och infrastruktur beskrivs. Studien visar också på hur området kan utvecklas med mer bostäder och service i framtiden.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-09 § 9 att anta den framtagna stråkstudien.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
347.1 kB
3 MB
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn