Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet i kommunen. Fullmäktige väljs av kommuninvånarna vart fjärde år och är det enda organ där politikerna är direkt folkvalda.

Nykvarns fullmäktige har 31 ledamöter och 19 ersättare från sju partier. Sverigedemokraterna har tre mandat men kan endast tillsätta två stolar, vilket innebär att en av partiets stolar kommer att stå tom under mandatperioden 2015-2018.

Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, fastställa skattesats samt besluta om budget, taxor och avgifter. Det är också fullmäktige som beslutar om hur kommunen ska vara organiserad. Politiker i nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige.

Offentliga möten

Kommunfullmäktige sammanträder normalt tredje torsdagen i varje månad med början klockan 18.00 i salongen Qulturum Sländan, Centrumvägen 26, Nykvarns Centrum. Sammanträdena är offentliga och vem som helst får komma och lyssna.

I anslutning till kommunfullmäktige anordnas ett politikercafé klockan 19.00 där du som kommuninvånare kan sitta ner och diskutera aktuella frågor med politikerna.

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Länstidningen Södertälje och här på hemsidan en vecka innan. Där framgår vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. En av presidiets uppgifter är att leda kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande Effe Östman (M), förste vice ordförande Karin Wallin (NP) och andre vice ordförande Barbro Eriksson (S).

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.