Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Omsorg och hjälp

Fotograf Corbis/Johnér

Nykvarns kommun har som uppgift att ge stöd och omsorg till dig utifrån din livssituation.

Här hittar du information om vilket socialt stöd och vilken service och hjälp som finns i kommunen. Stödet ska utformas så att hänsyn tas till individens egna resurser, förutsättningar och behov.

Du hittar också information om vart du kan vända dig och hur du ska göra för att ansöka om stöd och hjälp.

23 januari 2018

Under tisdagsmorgonen den 23 januari inträffade det en villabrand i Nykvarn. Med anledning av branden erbjuder Svenska kyrkan, vårdcentralen och kommunens individ- och familjeomsorg krisstöd till de drabbade.

Läs mer om branden
19 januari 2018

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och få av anmälningarna leder till åtal och fällande dom. Dessutom beräknas mäns våld mot kvinnor kosta staten miljardbelopp varje år. För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de personer som utövar våld slutar. Därför satsar nu Länsstyrelsen Stockholm, tillsammans med bland annat kommunerna i Stockholms län , på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende.

Läs mer om våld i nära relationer
18 januari 2018

Familjen Taleb/Alkejek tvingades fly från kriget i Syrien. Nu har de börjat ett nytt liv i Nykvarns kommun och här känner de sig välkomna.

Läs mer om dokumentären
12 januari 2018

- Vi vill knyta blivande socionomer till Nykvarn i ett tidigt skede. Genom traineeprogrammet får de studerande möjlighet att känna på vad ett arbete inom socialtjänsten i Nykvarn innebär, säger Malin Nilsson, koordinator för traineeprogrammet i Nykvarn.

Läs mer om traineeprogrammet
27 december 2017

Med anledning av branden på Stenkullevägen den 23 december erbjuder Svenska kyrkan, vårdcentralen och kommunens individ- och familjeomsorg krisstöd till de drabbade.

Läs mer om krisstöd
13 december 2017

Nu är vi inne i den mörkaste perioden på året och ett sätt att skingra mörkret är att tända levande ljus. De sprider både värme och skapar mysig stämning. Men det gäller att se upp. Statistik visar att sju av tio bränder inomhus under december beror på levande ljus.

Läs mer om hur du undviker bränder i juletid
22 november 2017

Genom att införa Individens behov i centrum, IBIC, ska brukare få mer anpassat stöd och kommunens handläggare och utförare tydligare riktlinjer. - Arbetssättet IBIC ger högre kvalitet och det blir även en tydligare dokumentation. Man ska utgå från individen och sätta upp mål och delmål, säger Malin Blomkvist, processledare för IBIC och handläggare med övergripande verksamhetsplanering.

Läs mer om IBIC
24 oktober 2017

Torsdagen den 26 oktober kl. 12.30-14.30 är det anhörigträff på Frivilligcentralen Träffen. Anhörigträffen ger dig möjlighet att få stöd genom att träffa andra i liknande situation.

Läs mer om anhörigträffen
24 oktober 2017

Den tyska tv-kanalen ARD har gjort ett reportage om skandinavisk äldrevård och besökte då Nykvarns hemtjänst.

Läs mer om reportaget
03 oktober 2017

Visste du att du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott? Vid fara för liv, egendom och miljö ringer du till nödnumret 112.

Läs mer om 113 13
Gå till nyhetsarkivetlänk till annan webbplats
RSS Icon
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn