Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson 

Gunilla Ramstedt, Individ och familjeomsorgs chef

Telefon 08 - 555 010 00

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse.

Om barnets mamma är ogift vid barnets födelse, måste faderskapet fastställas genom att föräldrarna undertecknar en faderskapsbekräftelse. Ibland kan det krävas en utredning av faderskapet. Ogift mor har ensam vårdnad om barnet. Man kan vid faderskapsbekräftelsen anmäla gemensam vårdnad.

Föräldraskap ska fastställas för ett barn om barnets mamma är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna. Föräldraskapet fastställs genom bekräftelse enligt samma regler som faderskap.

Om du är sambo

Om barnets föräldrar är sammanboende gör en handläggare på kundcenter faderskapsbekräftelsen. Båda föräldrarna ska närvara vid besöket och ha med sig legitimation.

Under besöket bevittnas faderns underskrift av två personer som utses av handläggaren.

Om du är ensamboende eller särbo

Om barnets föräldrar bor på olika adresser gör familjerätten faderskapsbekräftelsen.

När faderskapet är fastställt skickar kommunen information till Skatteverkets folkbokföring.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn