Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson 

Gunilla Ramstedt, Individ och familjeomsorgs chef

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson, kontaktfamilj

Som kontaktperson/kontaktfamilj är du en trygg och stabil person som känner att du har ett engagemang för ungdomar i åldern 10-18 år. Det behövs både män och kvinnor i olika åldrar och med olika erfarenheter och bakgrund.

Vi ser helst att du som kontaktperson är över 20 år och har en personlig mognad, du är en positiv förebild och har ett gott omdöme. Olika typer av kontaktpersoner behövs eftersom barnens och ungdomarnas behov ser olika ut.

Hur blir man kontaktfamilj/kontaktperson?
Efter att ni har anmält ert intresse kommer ni att bli kontaktade av en familjehemssekreterare. Vid den första kontakten lämnar familjehemssekreteraren ytterligare information samt att ni bokar in ett första möte. Du/ni som kontaktperson/kontaktfamilj kommer att bli intervjuad och utredd av familjehemssekreterare för att på bästa sätt paras ihop med ett barn eller ungdom.

Vad är en kontaktfamilj?
Det finns barn och ungdomar som har behov av att vistas i kontaktfamilj. En kontaktfamilj är en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete för barnfamiljer och ska ses som ett komplement till barnets egen familj. Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller ett syskonpar och låta barnen vara en del av er familj. Det kan innebära att barnet/barnen bor hos er några dygn per månad. När barnet är på besök gör man vanliga saker, spännande utflykter är inte det viktigaste. Alla som kommer till en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Det är individuellt hur länge insatsen pågår. Vanligast är att en kontaktfamilj varar från ett halvår till flera år.

Uppdraget som kontaktfamilj är tidsbegränsat och följs upp regelbundet av socialtjänsten.

Det finns olika anledningar till att ett barn behöver vistas i en kontaktfamilj, gemensamt är att barnen har större behov än vad föräldrarna kan tillgodose. Ofta handlar det om familjer där det förekommer social problematik såsom psykisk ohälsa eller missbruk. Det kan också vara barn till föräldrar som av olika skäl har svårt att orka med föräldrarollen. Socialtjänsten gör en bedömning där man utgår från barnens behov och fattar därefter beslut om barnet/barnen ska få en kontaktfamilj som insats.

Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet och att ni som kontaktfamilj är engagerade.

Kontaktfamilj är ett mycket uppskattat och viktigt stöd inom socialtjänsten.

Som kontaktfamilj får ni ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Ersättningen utgår från SKLs riktlinjer.

Varför behövs en kontaktperson?
Det finns många olika anledningar till att ungdomar behöver extra stöd i form av dig som kontaktperson. Här är några exempel:

  • Barn och ungdomar kan behöva någon utanför familjen att prata med och göra saker med, då behöver du vara den som lyssnar och vägleder.
  • Barn och ungdomar som är på gränsen till ett destruktivt beteende kan behöva dig som kontaktperson för att hitta sin egen trygghet och andra alternativ till sysselsättning.
  • Barn och ungdomar som är utsatta, mobbade och/eller isolerade kan behöva närvaro och bekräftelse av dig som trygg vuxen och hjälp med att ta sig ut i samhället.
  • Ungdomar som flyttat hemifrån/inte har sin familj i landet och inte har något naturligt nätverk runt sig kan behöva stöd och vägledning av dig som vuxen.
  • Barn som behöver mycket stimulans och uppmärksamhet kan behöva någon utanför familjen att göra saker med.

Som kontaktperson får du i uppdrag att i samarbete med socialtjänsten stötta en ungdom som av olika skäl behöver stöd i tillvaron. Ungdomen träffar vanligtvis sin kontaktperson 3-6 timmar per vecka.

Några exempel för er att göra tillsammans kan vara att ta en promenad, fika tillsammans, göra någon annan aktivitet och en viss kontakt kan även vara via telefon. Kontaktpersonen uppmuntrar ungdomen till fritidsaktiviteter och är ett personligt stöd för att ungdomen bättre ska kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta ungdomen och dennes livssituation med respekt.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Ersättningen utgår från SKLs riktlinjer.

Förväntningar på en kontaktfamilj/kontaktperson:

  • Att ni bör vara goda förebilder för barnet/ungdomen.
  • Att ni som kontaktfamilj/kontaktperson ska följa den planering som gjorts av socialtjänsten för barnet/ungdomen.

En kontaktfamilj/kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om barnet/ungdomen som de är/har varit ett stöd för.

Är du intresserad av att vara kontaktfamilj/kontaktperson under en kortare eller längre tid?

Anmäl ert intresse för att bli kontaktfamilj/kontaktperson till:
Bengt Vahlgren, familjehemssekreterare, tel 08-555 014 77, bengt.vahlgren@nykvarn.se
Anna Hallgren, familjehemssekreterare, tel 08-555 01064, mejl: anna.hallgren@nykvarn.se.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn