Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsnamn för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet.

Målet med hemtjänst är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt att bo hemma.

Om du av någon anledning, till exempel på grund av en funktionsnedsättning eller minskad ork, inte klarar av de vardagliga sysslorna, kan du ansöka om att få hjälp i hemmet.

Exempel på hemtjänst kan vara hjälp med hygien, på- och avklädning, matsituationen, tillsyn, städning, tvätt, inköp, trygghetslarm med mera. Insatserna från hemtjänsten syftar till att ge stöd och hjälp så att du kan leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Genomförandeplan

Vid första besöket går vi igenom dina beviljade hjälpinsatser samt dina behov och önskemål om hur dessa ska utföras. Utifrån detta upprättas tillsammans med dig en individuell genomförandeplan som anger hur och när du ska få den omsorg du beviljats. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt för att vara anpassad efter dina behov.

Kontaktpersonal

Vi erbjuder dig en kontaktpersonal inom två veckor från det första besöket. Kontaktpersonalen ansvarar för att samordna dina insatser samt hålla kontakt med dina anhöriga utifrån dina önskemål. Kontaktpersonalen är den du i första hand frågar om det är något du vill ha hjälp med.

Trygghet

För oss är det allra viktigaste att du känner dig trygg och respekterad. All personal bär arbetskläder och presentationskort med foto och namn som styrker att de är anställda av Nykvarns kommun. Vi meddelar dig i förväg om vi måste ändra tiden för vårt besök hos dig. Vi har rutiner för nyckelhantering samt ansvarar för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt.

Du och din närstående ska kunna nå personal på telefon/ telefonsvarare
mellan klockan 07.00 och 23.00. Telefonsvararen lyssnas av regelbundet.

Självbestämmande och integritet

Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt där du sätts i fokus och dina förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet av dina insatser tillsammans med dig och försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respektera din personliga integritet då vi arbetar i ditt hem.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.