Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson 

Liridona Rama, enhetschef

Telefon 08 - 555 010 00

Flyktingsituationen i Nykvarn

Här hittar du en kort sammanfattning av flyktingsituationen i Nykvarns kommun samt hur vi arbetar för att åstadkomma bästa möjliga integration.

Alla kommuner i Sverige har enligt en lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 skyldighet att ta emot och ta hand om ensamkommande barn och unga som anvisas av Migrationsverket. Den 1 mars 2016 kom också en ny lag för bosättning av nyanlända som innebär att ansvaret för att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd fördelas över kommunerna i landet. Nykvarns kommun kan varken säga nej eller överklaga dessa anvisningar enligt lag.

Ensamkommande barn erbjuds ett boende, en utredning görs och de får en god man som hjälper dem med ekonomi och andra vardagsfrågor. De har också rätt att gå i skola – när de har fått uppehållstillstånd omfattas de av vanlig skolplikt.

För vuxna genomförs en etablerings bedömning och de registreras hos Arbetsförmedlingen, där de får ett personligt program för språkutbildning och med sikte på ett arbete.

Snabb och god integration är målet

Nykvarns kommun har sedan 2007 tagit emot närmare 200 nyanlända och många av dem är fortfarande kvar som kommuninvånare. Utöver de ensamkommande flyktingbarnen finns ett tiotal flyktingar i familjegrupper, boende i vanliga lägenheter. Flyktingmottagandet i Nykvarn handlar om att bidra till en snabb och god integration för alla nyanlända och för att samordna detta arbete har kommunen nyligen startat en särskild integrationsenhet. Fokus under 2016 ligger på språkinlärning och på att knyta kontakter med föreningar, arbetsförmedling och den lokala arbetsmarknaden.

Helt avgörande för att få en bra integrationsprocess redan från början är tillgången till boende för de asylsökande. I Stockholms län råder det för närvarande en stor bostadsbrist, vilket även berör Nykvarns kommun. Utmaningarna är därför stora när det gäller att hitta bostäder. Nykvarns kommun inventerar därför förutsättningslöst och löpande olika alternativa boendeformer, även enskilda hus, tomter, bostadsrätts- och hyreslägenheter, likväl som lokaler för gruppboende.

Nykvarns kommun vill dessutom, så långt det är möjligt, undvika att köpa platser utanför kommunen, då det är både kostsamt för skattebetalarna och framförallt resurskrävande. Vi söker därför också efter familjehem i privata familjer, främst för de yngre åldrarna – ett alternativ som på många sätt är mer effektivt för att lyckas med en god integration.

I Nykvarn har vi fyra HVB-boenden (hem för vård eller boende), som alla drivs i kommunal regi. På samtliga av våra HVB-boenden har vi personal dygnet runt. Inga ungdomar bor ensamma utan stöd och hjälp från personal. De ungdomar som vi idag har boende under vår försorg är skötsamma och ambitiösa ungdomar. De studerar och tränar samt gör allt för att lära sig svenska.

Anvisningar under 2016

För 2016 vet Nykvarns kommun i dagsläget inte vad vi kommer att stå inför eftersom vi inte har fått några prognoser från Migrationsverket om när eller hur många nyanlända som kommer att anvisas till kommunen under året. Det vi vet är att ett fördelningstal har räknats ut för varje kommun där Nykvarns fördelningstal för ensamkommande är 48 stycken och för andra nyanlända 41 stycken.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.