Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva extra stöd och hjälp från kommunen.

Om man har en funktionsnedsättning har man nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Rätten till stöd och hjälp regleras i socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Kommunen kan erbjuda olika typer av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS.

Kommunen kan erbjuda olika typer av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  • Rådgivning och annat personligt stöd
  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Bostad med särskilde service för vuxna
  • Daglig verksamhet

Du kan ansöka muntligt eller skriftligt genom att fylla i ansökningsblankett enligt SoL eller ansökningsblankett LSS som du hittar i vårt blankettarkiv i den högra listen under Tjänster. Du kan även begära ansökningsblankett av LSS - handläggaren. Du kan även ringa och boka ett möte med en handläggare.

Besöksadress: Centrumvägen 16 155 80 Nykvarn Telefon vxl: 08-555 010 00

Funktionsnedsättningar kan grupperas på följande sätt:

Fysisk funktionsnedsättning

Fysisk funktionsnedsättning innebär svårigheter att använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben. Vanligen delas dessa in i fin- eller grovmotorisk funktionsnedsättning. Exempel på en sådan kan vara en cerebral pares orsakad av en hjärnskada eller en fosterskada som till exempel ryggmärgsbråck.

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk (neuropsykiatrisk) funktionsnedsättning innebär svårigheter som bland annat påverkar barnets sociala samspel. Barnet kan till exempel ha svårt att läsa av och tolka andra människors känslor, ha svårt att koncentrera sig och att reglera den egna aktivitetsnivån. Till denna grupp räknas till exempel autismspektrumstörning (ASD) samt Attention Defecit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell (kognitiv) funktionsnedsättning innebär svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid för att förstå och lära sig saker.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.