Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Strategi Besöksnäring

Besöksnäringsstrategin för Nykvarns kommun antogs av kommunstyrelsen i januari 2017.

I januari 2014 antogs den första strategin för besöksnäringen i Nykvarns kommun.

I framarbetandet av strategin arbetades bland annat en SWOT-analys fram genom intervjuer med aktörer inom besöksnäringen i Nykvarns kommun.

Med hjälp av analysen kan vi identifiera Nykvarns styrkor och möjligheter samt hot och svagheter. SWOT-analysen används som ett redskap i utvecklingen av besöksnäringen. Den ger en övergripande bild av hur besöksnäringen ser ut idag samt vilka utmaningar som finns att lägga fokus på i framtiden.

Under hösten 2016 reviderades den strategi som antogs 2014. Den nya strategin antogs i januari 2017 och finns att läsa som PDF under Relaterad information.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation