Nykvarns toppbilder
Nykvarns kommuns startsida

Återbetalning av försörjningsstöd

Det ska alltid framgå av beslutet om du är skyldig att återbetala försörjningsstödet.

Du behöver normalt inte betala tillbaka försörjningsstödet, men du kan bli återbetalningsskyldig om du:

  • får försörjningsstöd som förskott på en förmån eller ersättning, exempelvis sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön
  • är indragen i en arbetskonflikt
  • inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka (exempel: vid bankstrejk).

Du blir även återbetalningsskyldig om du fått för mycket försörjningsstöd för att du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Dessutom riskerar du att bli polisanmäld för bidragsbrott. Om socialtjänsten gör fel och du borde insett det, kan du också bli återbetalningsskyldig.

Kontakt
Individ- och familjeomsorgschef
08-555 010 60
Biståndshandläggare
08-555 010 68
Biståndshandläggare
08-555 010 54
  
Publicerad 2013-08-27
av Birgitta Andersson
Tjänster
Länkar
Dela
Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn. Besöksadress: Centrumvägen 26, tfn: 08 - 555 010 00, fax: 08 - 555 014 99 . E-post: kommun@nykvarn.se