Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift ska lämnas innan placering sker, när hushållets inkomst ändras eller efter begäran från kommunen.

Du registrerar dina inkomstuppgifter i E-tjänsten förskola och fritidshem/klubben. Det är viktigt att inkomstuppgifterna är aktuella eftersom Nykvarns kommun debiterar efter hushållets inkomst. Anges ingen inkomst kommer debitering automatiskt att ske med gällande maxtaxa.

Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Arvoden
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Livränta
 • Pension (Ej barnpension)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (Ersättning för merutgifter skall inte tas med)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet (Det belopp som förs ut på deklarationens huvudblankett)

Detta räknas ej som inkomst:

 • Studiemedel (Bidragsdelen)
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Socialbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag

Vems inkomst räknas?

Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som, utan att vara gifta med varandra, lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Den sammanlagda inkomsten räknas som avgiftsgrundande oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Det är alltid vårdnadshavaren som är platsinnehavare och därmed ansvarig för avgiften.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Nykvarn

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.