Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun, Bygglov,
155 80 Nykvarn
Ange
fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent nås dagligen
Bygglovshandläggare

Telefontid
måndag, tisdag onsdag, torsdag 10-11
onsdag även 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Nygårds skola

Nygårds skola i Taxinge

Inte långt från Nygård ligger Nygårds skola. Där uppfördes i slutet av 1870-talet en småskola på en tomt som skänktes av ägaren till Näsby gods, överintendenten Martin Ludvig Berg. Undervisningen där började i mars 1880. Det var ett välkommet tillskott då barnen tidigare varit tvungna att gå den långa vägen till skolan nere vid kyrkan.

Antalet barn i socknen ökade och folkskoleinspektören föreslog 1888 en omläggning av skolväsendet. Det innebar att småskolan vid Nygård utökades till en treklassig folkskola. Rent lokalmässigt innebar det en utvidgning åt väster med ett par rum för folkskolläraren samt utbyggnad av den stora skolsalen och en påbyggnad med en slöjdsal en trappa upp. Arbetena verkställdes under åren 1903-1904.

Nygårds skola är en ganska typisk skolbyggnad från slutet av 1800-talet. Den östliga delen är en stor rektangulär skolsal medan bostadsdelen för läraren ligger väster om ingångsdörren och kapprummet. Skolan togs ur bruk under 1960-talet då barnen började bussas till centralskolan i Nykvarn. Efter denna reform hyrs skolbyggnaden av Taxinge Bygdegårdsförening.

Rekommendationer

Exteriören bör bevaras. Byggnaden är tekniskt och kulturhistoriskt intressant och bör inte förvanskas.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.