Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Kaffebryggaren 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att skapa fler bostäder och utveckla de befintliga bostadshusen i området intill Centrumvägen/Järnavägen.

Det aktuella området ligger i tätorten, intill kvarteret Karaffen och längs Centrumvägen, Järnavägen och Stenkullevägen.

Området blir på sikt en förlängning av Nykvarns centrum och innebär att fler lägenheter skapas inom gångavstånd från Nykvarns centrum och Nykvarns station med god tillgång till kollektivtrafik.

Planområdet är cirka 3 ha varav cirka 2,7 ha kvartersmark. I delar av tillkommande byggnadsbestånd tillåts även vård och kommersiella verksamheter i entréplan.

Planförslaget gör det möjligt att bygga nya flerbostadshus i fem våningar mot Centrumvägen och ett punkthus i åtta våningar mot Järnavägen. Mot Stenkullevägen kan radhus i två våningar byggas.

På de befintliga flerbostadshusen kommer det byggas till två våningar.

Området exploateras av privata aktörer. Kommunen står för vatten- och avloppsåtgärder.

Aktuellt i projektet

1 juni: Start för va-arbeten planeras till hösten/vintern.

18 maj: Kommunen tar fram tidplan och upphandlar entreprenör för va-arbeten.

17 mars 2021: Kommunen arbetar med planeringen av omdragningen av avlopp i området. 

17 februari 2021: Kommunens arbete med vatten och avlopp påbörjas.

16 december 2020: Bygglov granskas för planering av fastigheter.

4 december 2020: Avverkningen av skog längs Centrumvägen är avslutad.

November 2020: Samtal med markägaren och projektering pågår. Vecka 48 2020 kommer arbete med avverkning av skog påbörjas.

Planerade väg- och vattenarbeten

Kulvertering av ledningar genom kvartersmark.

Flytt av dagvattenledning till Centrumvägen.

Utbyggnad av lokalgata och VA: Ny lokalgata kommer att byggas mellan Centrumvägen och Stenkullevägen.

Ombyggnation och anpassning av Centrumvägen: Centrumvägen ska anpassas till den nybyggda fastigheten.

Kontaktperson:
Mats Ingvaldsson
mats.ingvaldsson@nykvarn.se
Projektledare Nykvarns kommun


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.