language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Avgifter för hemtjänst och omsorg

Hemtjänst- och omsorgsavgifterna varierar beroende på din inkomst och på vilka hjälpinsatser du har.

En plånbok liggandes på ett bord bredvid en burk fylld med sedlar

Utgångspunkten för avgifterna är att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad - så kallad maxtaxa. Insatser om inte omfattas av maxtaxa är mat samt om du bor på särskilt boende omfattas inte heller hyra och förbrukningsartiklar.

Innan kommunen kan ta ut avgift ska du ha kvar tillräckligt mycket pengar för dina normala levnadskostnader, ett så kallat förbehållsbelopp. I det fall du inte lämnar in någon inkomstblankett debiteras du automatiskt högsta avgiften.

Anmäl ändrad inkomst

Du som har beviljats insatser eller service är skyldig att meddela kommunen ändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan påverka avgiften.

Rätt att överklaga

Du som har beviljats hemtjänst eller omsorg får ett skriftligt beslut på avgiften. Om du inte är nöjd med beslutet, det vill säga avgiftens storlek eller förbehållsbeloppet, kan du överklaga. Detta ska du göra inom tre veckor från det du tagit emot beslutet.

Så beräknas din avgift

Din totala inkomst inkl eventuellt bostadstillägg
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= Avgiftsutrymme (det belopp som kommunen kan ta ut för dina insatser). Överstiger avgiftsutrymmet maxtaxan avgör den tillsammans med insatser din totala kostnad.

Tjänst

AvgiftHemtjänst


Maxtaxa

2359 kr/mån

Timtaxa

470 kr/tim

Trygghetslarm

236 kr/mån

Ej återlämnat trygghetslarm

1000 kr

Borttappat/förlorat trygghetslarm

850 kr

Matdistribution

57 kr/matlåda

Matleverans

16 kr/leveransDagverksamhet


Dagverksamhet som enda insats

79/gång

Kost i dagverksamhet

61/gångKorttidsboende/växelvård


Omvårdnadsavgift i korttidsboende/växelvård

79 kr/dygn

Mat i korttidsboende/växelboende

111 kr/dygn


Boende och tjänst

AvgiftÄldreboende Lugnet


Hyra Lugnet

Beroende på lägenhetens storlek

Omvårdnadsavgift

2359 kr/mån

Matabonnemang

3135 kr/mån

Förbrukningsartiklar

153 kr/månGruppboende för personer med funktionsnedsättning


Hyra gruppboende Maskinförarevägen 48

Enligt Fastighetsägarens hyra

Hyra gruppboende Trädgårdsvägen 28

Enligt Fastighetsägarens hyraServicebostad för personer med funktionsnedsättning
Hyra ServicebostadEnligt Fastughetsägarens hyra


Stödboende för psykisk funktionsnedsättning

Hyra Maskinförarevägen 50

Enligt Fastighetsägarens hyraTjänst

Avgift enligt LSSKost daglig verksamhet

61 kr/dag

Kost vid korttidsvistelse (heldag)

79 kr/dag

Kost vid korttidsvistelse (halvdag)

39 kr/dag

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-09-06 07:15

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-09-06 07:15

Dela sidan