Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Historia - Nykvarn, Turinge och Taxinge

Nykvarn i modern tid må vara en ung kommun, men här verkade människor redan för 5000 år sedan.

Att besöka traktens historiska platser och fördjupa sig i informationstavlornas berättelser om människor, företeelser och föremål, är en både spännande och lärorik resa genom historien. När vi talar om Nykvarns kommun som vår bygd menar vi egentligen två socknar – Turinge och Taxinge.

Äldre buss nere vid Turinge kyrka

Turinge – från gyllene bruksepok till modernt samhälle

Utnyttjandet av vattenkraften för förädling av järn och tillverkning av pappersprodukter lade grunden till Nykvarn som samhälle. Nykvarns bruksepok varade mellan 1590 och 1971. 1590 fick Hans Ulfsson tillstånd att bygga ortens första hammarsmedja. 1673 startar en ny epok då Abraham Cronström uppför ett av Sveriges första stålbruk. 1848 bygger Johan Teodor Bergelin vårt första pappersbruk, som dock brann 1856, men redan året efter uppfördes ett nytt bruk. Detta bruk var Sveriges största och modernaste pappersbruk.

Järnbruksepoken upphörde i början på 1860-talet och pappersbruksepoken 1971. Den industriella verksamheten behövde service av olika slag, vilket var en bra grogrund för småindustrier och hantverkare, något som präglar kommunen än idag.

Taxinge – odlingstrakt med anor

Näsby i Taxinge och Åkers Styckebruk har under långa perioder haft samma ägare. Under 1800-talet ägdes Näsby av familjen Wahrendorff. Anders von Wahrendorff lät i början på 1800-talet uppföra den byggnad som vi idag kallar för Taxinge Slott. Arkitekt var Carl Cristoffer Gjörvell. Av intresse är även Knut Hägerflykt-Posses utdikning av den grunda sjön Finkarn, som numera är odlingsmark för gräsmattetillverkning vid Nygård.

Greve Posse har satt sina spår i Taxinge genom att bekosta byggandet av Taxinge-Näsby stationsbyggnad. Tack vare denna insats, så drogs järnvägen nära Näsby gods. Huset är byggnadsminne idag och ägs av museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg.

Nykvarns historia


Nykvarns Historia - i bokform!

Tidskriften Nykvarns Historia spänner över 5000 år från istidens slut och fram till att Nykvarn blev egen kommun 1999.

Nykvarns historia är producerad av Turinge-Taxinge hembygdsförening på uppdrag av Nykvarns kommun.

Boken finns till försäljning för 100 kr i biblioteket på Centrumvägen 26 och i hembygdsgården Smedsbygget, Allévägen 9A.

Dela sidan